Cách Thức Thanh Toán

[row]

[col span__sm=”12″]

Quý khách có thể thanh toán qua các hình thức dưới đây:

 

  • Paypal: info@fvtourist.com
  • Visa: ………………………………

Lưu ý:

Quý khách vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản theo thứ tự sau: Tên dịch vụ, số điện thoại liên lạc, email, họ và tên người chuyển khoản.

Sau khi chuyển khoản, quý khách chụp hình ảnh chuyển khoản đính kèm và gửi mail về địa chỉ: info@fvtourist.com, hoặc gửi hình ảnh chuyển khoản về WhatsApp.

[/col]

[/row]